Livestream Pro – 02 Camera Sony PMW-300k1

5.800.000

Mô tả

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Live PC Pro ( card HD/SDI 4 inputs)
  • 02 Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật, Bấm source
  • 01 Quay phim
  • 02 Mic thu tiếng
  • 02 Đèn Led kino

 

Call Now Button
Loading...