Sale!

Gói Livestream Pro – 02 Camera Sony PMW-300k1

6.900.000 5.900.000

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Live PC Pro ( card HD/SDI 4 inputs)
  • 01 Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật, Bấm source
  • 02 Quay phim

 

Loading...