[Livestream] Ho Tram Sound Wares - Toc Tien

Ngày: 23/12/2019
Danh mục: Dịch vụ

Huyền thoại được tạo ra từ các sân khấu trình diễn, và sân khấu Hồ Tràm Sound Waves sẽ tạo nên những huyền thoại nhất của nghệ thuật giải trí. Buổi biểu diễn của Ca sĩ Tóc Tiên diễn ra tại sân khấu nhạc nước Hồ Tràm Strip - Vũng Tàu