Bảng giá

 

BẢNG GIÁ THUÊ THIẾT BỊ
STT THIẾT BỊ PHỤ KIỆN KÈM THEO 1 MÁY/NGÀY NHIỀU MÁY/NGÀY
MÁY QUAY VÀ PHỤ KIỆN
STT THIẾT BỊ PHỤ KIỆN KÈM THEO GIÁ (NGÀY)
2 Tripod vinten vision 5 Call: 0903.787.013
3 Tripod Libec H90 Call: 0903.787.013
4 Tripod Libec H70 Call: 0903.787.013
5 Tripod Libec H55, RS-250 Call: 0903.787.013
6 Tripod Libec H38, LX5 Call: 0903.787.013
7 Tripod baby Call: 0903.787.013
8 Slider 1METTER Gồm 2 chân máy và 1 thanh trượt dài 1m có chén dành cho đầu dầu H38, H55 Call: 0903.787.013
9 Slider 2METTER Gồm 2 chân máy và 1 thanh trượt dài 2metter có đầu dầu 400.000
10 Steadycam ABC Vest arm, áo giáp lớn.  Sử dụng được máy quay Sony PMW 350. Có kỹ thuật. Call: 0903.787.013
11 Steadycam flycam 6000 Vest arm, áo giáp lớn.  Sử dụng được máy quay dưới 10kg (ví dụ sony pmw ex3). Chưa có kỹ thuật Call: 0903.787.013
12 Steadycam không có giáp Cầm tay Call: 0903.787.013
13 Wireless sennheiser 100g3 Call: 0903.787.013
14 Gopro 3+ black Call: 0903.787.013
15 Gopro 4 black Call: 0903.787.013
16 Đèn china ball 500w Chân đèn, bộ đèn Call: 0903.787.013
17 Đèn vàng 1000w Chân đèn, bộ đèn Call: 0903.787.013
18 Kino flo Chân đèn, bộ đèn 6 bóng Call: 0903.787.013
19 Gimbal for DSLR Bao gồm kỹ thuật Call: 0903.787.013
20 Monitor LCD liliput 7 inch Gồm 1 pin F970, sạc, dây tín hiệu Call: 0903.787.013
21 Monitor sony 8041 Kèm theo dây cáp Call: 0903.787.013
22 Monitor sony 8045 (có cổng SDI) Kèm theo dây cáp Call: 0903.787.013
23 Monitor blackmagic 17 inch chuẩn HD cổng SDI, kèm theo dây cáp Call: 0903.787.013
24 Monitor blackmagic duo  8 inch chuẩn HD cổng SDI, kèm theo dây cáp Call: 0903.787.013
25 DSLR Field Cinema Deluxe Call: 0903.787.013
26 Filter ND giảm ½ khẩu đến 8 khẩu  phi 72 Call: 0903.787.013
27 Filter ND giảm ½ khẩu đến 8 khẩu  phi 77 Call: 0903.787.013
28 Filter ND giảm ½ khẩu đến 8 khẩu  phi 82 Call: 0903.787.013
29 Bộ chia nhiều máy quay Chia được 8 máy Call: 0903.787.013
30 Bộ đàm kenwood Kèm theo tai nghe, sạc Call: 0903.787.013
31 Đèn Led dành cho máy quay Pin, sạc Call: 0903.787.013
32 Flyingcam inspire 1 Call: 0903.787.013
33 Flyingcam phamtom 3 Call: 0903.787.013
MÁY ẢNH VÀ LENS
1 Canon 5D mark III Body 600.000 Call: 0903.787.013
2 Sony alpha A 6300 Body 500.000 Call: 0903.787.013
3 Lens Canon 16-35mm, F 2.8 200.000 Call: 0903.787.013
4 Lens Canon 24 -70mm,  F 2.8 200.000 Call: 0903.787.013
5 Lens Canon 70-200mm,  F 2.8 200.000 Call: 0903.787.013
6 Lens Canon 24mm, F 1.4 II 300.000 Call: 0903.787.013
7 Lens Canon 100mm, F 2 200.000 Call: 0903.787.013
8 Canon Lens 2/3 wide 4,5mm, f 1.9 Call: 0903.787.013
9 Canon Lens 1/2 tele 127mm f1.9 dùng cho sony ex3 Call: 0903.787.013
10 Canon Lens wide 0.8x Call: 0903.787.013
11 Body Canon 5D mark 3 2 pin, 2 thẻ 32gb, 1 sạc Call: 0903.787.013
12 Body Canon 6D 2 pin, 2 thẻ 32gb, 1 sạc Call: 0903.787.013
13 Lens 16-35mm, f2.8 L II USM Call: 0903.787.013
14 Lens 24-70mm, f2.8 L USM Call: 0903.787.013
15 Lens 24-70mm, f2.8 L II USM Call: 0903.787.013
16 Lens 70-200mm, f2.8 L Call: 0903.787.013
17 Lens 70-200mm, f2.8 L IS Call: 0903.787.013
18 Lens fix 14mm f2.8 L II 400.000
19 Lens fix 24mm, f1.4 Call: 0903.787.013
20 Lens fix 35mm,  f1.4 Call: 0903.787.013
21 Lens fix 50mm f.1.2 L Call: 0903.787.013
22 Lens fix 85mm, f1.2 L II USM Call: 0903.787.013
23 Lens fix 100mm, f2.8 Call: 0903.787.013
24 Lens fix 135mm, f2.0 Call: 0903.787.013