• Micro Cài Áo Không Dây Sennheiser G3

Micro Cài Áo Không Dây Sennheiser G3

Thiết bị thuê gồm:

01 Bộ mic cài áo không dây 

200.000₫ /ngày
Tags: ,