Livestream 3 Camera Sony Ex3

4.800.000 /ngày

Thông tin:

  • 3 Camera sony Pmw Ex3 ( Pin, chân, thẻ, đầu đọc)
  • 1 Bàn switcher Datavideo SE650
  • 1 Laptop Gaming + Kỹ thuật Livestream

 

Note: Báo giá chưa bao gồm quay phim, kỹ thuật bấm hình

Loading...