Gói Livestream Pro – 03 Camera Sony Pwm-300k1

9.400.000

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Bàn Switcher Sony MCS 8
  • 01 Bộ Tally
  • 01 Đầu Ghi Blackmagic
  • 01  Ổ cứng 500Gb
  • 01 Live Pc Pro
  • 03 Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân máy, thẻ, đầu chép SXS 3.0)
  • 01 Kỹ Thuật bàn Switcher
  • 01 Bấm hình
  • 02 Quay phim

Ghi Chú: Gói Livestream chưa bao gồm chi phí vận chuyển và Đạo diễn bấm hình. Quý khách cần Đạo diễn bấm hình liên hệ.

Loading...