Gói Livestream Pro – 03 Camera Sony Ex3- Tally

Liên hệ: 0903787013

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Bàn Switcher MCS 8M
  • 01 Bộ Tally Intercom
  • 01 Đầu Ghi Blackmagic
  • 01  Ổ cứng 500Gb
  • 01 Pc Pro ( Card SDI 4 inputs)
  • 03 Máy quay phim Sony  EX3 ( Chân máy, thẻ, đầu chép SXS 3.0)
  • 01 Kỹ Thuật bàn Switcher
  • 01 Kỹ Thuật IT
  • 03 Quay phim

Ghi Chú: Gói Livestream chưa bao gồm chi phí vận chuyển và đạo diễn bấm hình. Giá Đạo diễn: Liên Hệ

Loading...