Gói Livestream Pro – 02 Camera Sony Ex3

4.900.000

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Live Pc Pro ( Card HD/ SDI 4 inputs)
  • 02 Máy quay phim Sony Ex3 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật IT, Bấm source
  • 01 Quay phim
  • 02 Mic thu tiếng
  • 02 Đèn led kino

Ghi chú: Giá thiết bị đi trong thành phố.

 

Loading...