• Gói Livestream 02 Máy Sony Ex3

Gói Livestream 02 Máy Sony Ex3

Thiết bị gồm:

  • 02 Camera Sony Pmw Ex3
  • 01 Livestream( Máy tính, kỹ thuật)
  • 02 Mic cài áo không dây
  • 02 Đèn kino
  • 02 Quay phim
  • 03 Intercom không dây
  • 01 Modem 4G
Liên hệ /ngày
Tags: ,