Gói Livestream Pro – 01 Camera Sony PMW-300k1

4.300.000

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Live PC Pro ( card HD/ SDI 4 inputs)
  • 01Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật live
  • 01 Quay phim
  • 2 Đèn Led Kino
  • 2 Mic thu tiếng

 

Loading...