Gói Livestream Pro – 01 Camera Sony Ex3

4.500.000

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Live Pc Pro ( Card HD/ SDI 4 Inputs)
  • 01Máy quay phim Sony Ex3 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật IT
  • 01 Quay phim

Ghi chú: Khách hàng có quay phim trừ ra 1.000.000/người

 

Loading...