• Gói Livestream 01 Máy Sony Ex3

Gói Livestream 01 Máy Sony Ex3

 

Thiết bị gồm:

  • 01 Live Pc Pro ( Card HD/ SDI 4 Inputs)
  • 01Camera Sony Ex3 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật livestream
  • 01 Quay phim
  • 02 Mic thu tiếng
  • 02 Đèn led kino

Ghi chú: Giá thiết bị đi trong thành phố.  

3.200.000₫ /ngày
Tags: ,