Gói Livestream Mac Pro- 02 Camera Sony Pwm-300k1

5.800.000 /ngày

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 02 Box SDI to PC
  • 01 Live Macbook Pro
  • 02 Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật, Bấm source
  • 01 Quay phim
  • 02 Mic thu tiếng
  • 02 Đèn led kino

Ghi chú: Báo giá thiết bị trong thành phố

 

Loading...