Gói Livestream Mac Pro- 02 Camera Sony Ex3

4.500.000 /ngày

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 02 Box SDI to PC
  • 01 Macbook Pro
  • 02 Máy quay phim Sony Ex3 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật IT, Bấm source
  • 01 Quay phim
  • 02 Mic wireless
  • 02 Đèn led kino

 

Loading...