Gói Livestream Mac Pro- 02 Camera Sony Ex3

5.400.000

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 02 Box SDI to PC
  • 01 Macbook Pro
  • 02 Máy quay phim Sony Ex3 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật IT, Bấm source
  • 02 Quay phim

 

Loading...