Gói Livestream Mac pro – 01Camera Sony PMW-300k1

Liên hệ: 0903787013

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Box SDI to PC
  • 01 Macbook Pro
  • 01 Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật  IT
  • 01 Quay phim

 

 

Loading...