Gói Livestream Mac pro – 01Camera Sony PMW-300k1

3.900.000 /ngày

Chi tiêt thiết bị gồm:

  • 01 Box SDI to PC
  • 01 Macbook Pro
  • 01 Máy quay phim Sony PMW-300k1 ( Chân, thẻ)
  • 01 Kỹ Thuật Live
  • 01 Quay phim
  • 02 Mic thu tiếng
  • 02 Đèn led Kino

 

 

Loading...