Sale!

Gói Live Mac Pro – 1 Camera Sony EX3

3.500.000 /ngày 3.200.000 /ngày

  • 01 Live macbook Pro
  • 01 Box SDI
  • 01 Máy quay Sony EX3 (Chân , thẻ, đầu chép 3.0)
  • 01 Quay phim
  • Ổ Cứng Record
Loading...