Sale!

BÀN SWITHCHER MCS-8

Mô tả sản phẩm

 Input:
4x HD-SDI
3x HDMI (Type A)
1x DVI-I
4x SD-SDI

Output
4x HD-SDI
1x Multi Viewer DVI-D
1x AUX DVI-D
4x SD-SDI

3.000.000 2.000.000

Từ khóa: .
Loading...