Bàn Switcher Panasonic HMX100

Mô tả sản phẩm

Định dạng hệ thống:

 • HD: 1080/23.98PsF (for 3D only), 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
  SD: 480/59.94i, 576/50i

Xử lý tín hiệu: 4:2:2:4, 12 bit internal

Tần số: 48 kHz

SDI Input:

 • 4x BNC:
  SD serial digital signal SMPTE259M-C/272M-A and ITU-R BT.656-4 standards
  HD serial digital signal SMPTE292M/296M/299M standards

HDMI: 2x HDMI type A

Tín hiệu đầu vào: NTSC/PAL

Tín hiệu đầu ra:

 • 1x SDI on BNC:
  SD serial digital signal SMPTE259M-C/272M-A and ITU-R BT.656-4 standards
  HD serial digital signal SMPTE292M/296M/299M standards
  1x DVI-D, TMDS single link

1.800.000

Call Now Button
Loading...