[Livestream] Show ca nhạc

Ngày: 23/12/2019
Danh mục: Dịch vụ

Show ca nhạc Quê Hương Biển Gọi do hội Doanh Nhân Nha Trang - Sài Gòn tổ chức lần 2 tại Nhà Hát Hòa Bình Tp.HCM