• Livestream 02 Camera Sony PMW300k1

Livestream 02 Camera Sony PMW300k1

Thông tin gồm:

- 02 Camera Sony Pmw300k1

- 01 Máy tính xách tay Dell G7

- 02 Bộ mic không dây

- 01 Kỹ thuật Livestream - Bấm hình

- 02 Quay phim

- 02 Box Live

- 03 Tai nghe điều hình không dây

- 02 Cuộn dây cable SDI

Liên hệ /ngày
Tags: ,