• Livestream 01 Camera PMW300

Livestream 01 Camera PMW300

Thông tin gồm:

- 01 Camera Sony Pmw300k1

- 01 Máy tính xách tay Dell G7

- 01 Bộ mic không dây

- 01 Kỹ thuật Livestream

- 01 Quay phim

- 01 Box Live

- 01 Cuộn dây cable SDI

Liên hệ /ngày
Tags: ,